Alcoi llança aquestes subvencions destinades als edificis protegits del Centre

L’Ajuntament d’Alcoi ha comunicat l’aprovació de les bases de la convocatòria de 2022 per a concedir subvencions destinades a la rehabilitació d’elements fixos ornamentals amb valor historicoartístic situats en interiors o jardins d’immobles privats. Aquests inmobles han d’estar catalogats en el PGOU o inclosos en el seu Catàleg de Béns i Espais Protegits.

La dotació d’aquesta línia d’ajudes ascendeix a un total de 12.000 euros i seran objecte de subvenció totes aquelles actuacions el pressupost protegit de les quals supere els 1.000 euros. L’import màxim de l’ajuda a la rehabilitació d’elements serà del 75% del pressupost, fins a un màxim de 6.000 euros. Segons s’exposa en les bases, els propietaris i posseïdors dels espais i elements rehabilitats beneficiats amb aquesta subvenció, hauran de facilitar la visita pública d’aquests, almenys, durant quatre dies al mes, durant cinc anys a partir de la data de la concessió de l’ajuda. Aquestes visites seran en dies i horaris predeterminats, que es faran públics amb la difusió adequada a través de la regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Alcoi, al càrrec del qual estarà la seua organització i el control. En tot cas, aquestes visites es realitzaran garantint degudament el respecte al dret a la intimitat personal i familiar «amb aquestes subvencions volem ajudar a recuperar el patrimoni alcoià, al mateix temps que donem l’oportunitat de conéixer-lo. Cal tindre en compte que la nostra ciutat compta amb elements de gran valor històric que, en molts casos, requereixen d’una intervenció especialitzada i artesanal. Açò comporta un increment del cost de la reparació a vegades fora de l’abast dels propietaris, als que volem ajudar amb aquesta subvenció», afirma la regidora de Patrimoni Històric; Lorena Zamorano.

Els interessats disposaran fins al 15 d’octubre per a la presentació de sol·licituds i comptaran amb un termini complementari de deu dies per a esmenar o complementar la documentació requerida. Cal subratllar que, amb caràcrer retroactiu, podran ser incloses totes les actuacions realitzades des del passat 1 de gener de 2022 i que complisquen amb els requisits de la convocatòria.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *