Últimas Noticias

Los alumnos del Colegio Carmelitas de Alcoy han podido disfrutar recientemente del premio conseguido en el XIX Certamen de Villancicos organizado...

El equipo de Cope Alcoy pone a disposición de los ciudadanos el teléfono del oyente. A partir de ahora, a...

Hoy te hemos contado que Lorxa inicia el proceso para cambiar su denominación en valenciano. También hemos recordado que se...

Las tormentas de los últimos días están dejando importantes registros de lluvias en Alcoy y en nuestras comarcas tras meses...

Descargar Els Capitans

La Diputació destina ajudes a la comarca per a la rehabilitació del patrimoni

La Diputació Provincial d’Alacant ha destinat diferents ajudes per a la conservació del patrimoni i algunes d’aquestes han arribat fins a les comarques de l’Alcoià i el Comtat. L’esmentada inversió arriba als 11,5 milions d’euros i tres poblacions de la nostra zona resultaran beneficiades.

Per una banda Cocentaina, percebrà una quantitat econòmica destacada per a destinar-la al Palau Comtal mentre que Benimassot serà altre municipi agraciat amb una inversió que anirà a parar a recuperar el Molí del Frau. Finalment Penàguila tindrà una inversió que anirà destinada a la protecció de la plaça del Portalet «la Diputació ha reforçat la seua aposta per la recuperació d’aquest important llegat cultural amb una ampliació del pressupost per a atendre a tots i cadascun dels municipis que han sol·licitat les ajudes per a protegir els seus béns, ha apuntat al respecte a José Ramón Gonzàlez; diputat d’Arquitectura.

Els criteris de valoració de les propostes d’aquest pla tenen en compte la importància patrimonial del lloc on s’invertiran diners, a més del grau d’urgència de l’actuació, l’interés cultural del mateix o les expectatives de generar per a un futur activitat econòmica, cultural i social en el municipi i el seu entorn. El pressupost màxim en cada actuació no superarà els 500.000 euros i el repartiment anirà en funció de la xifra d’habitants. Serà del 100% per als municipis de menys de 5.000 habitants, com puga ser Benimassot o Penàguila, i un mínim del 70% per a les que van dels 5.000 fins als 75.000 veïns, on trobem el cas de la capital del Comtat.

De moment, el paquet d’ajudes inicial s’ha destinat a tretze ajuntaments, huit dels quals invertiran la subvenció en Béns d’Interés Cultural que, en molts casos, requereixen actuacions d’urgència. En aquest sentit, González de Zárate ha recriminat a les administracions autonòmica i estatal la “falta de protecció i suport econòmic per a aquests immobles o enclavaments històrics el manteniment i la conservació dels quals a vegades resulta insostenible per als xicotets municipis”.

Alcoi destinarà 110.000 euros a ajudes a l’habitatge per a col·lectius vulnerables

L’Ajuntament d’Alcoi ha anunciat aquesta setmana que destinarà un total de 110.771 euros per a cobrir ajudes a l’habitatge dirigides a col·lectius especialment vulnerables, víctimes de la violència de gènere, persones que viuen sense llar o que hagen patit desnonament en el seu habitatge habitual. El pressupost procedeix íntegrament de la subvenció concedida per la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana, dins del programa TECE d’ajudes per a facilitar solucions residencials a persones en situació d’especial vulnerabilitat a través de les Entitats Locals, corresponent al Pla Estatal d’Accés a l’Habitatge 2022-2025.

Aquest programa, segons destaquen des de fons municipals, reserva fins a un 30% del muntant a facilitar un allotjament o solució residencial immediata a persones en les situacions anteriorment esmentades. La resta es concedirà en forma d’ajudes directes per al pagament de lloguer d’un habitatge adequat o per a fer front al preu d’ocupació de l’immoble de titularitat privada o sobre qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de ser ocupada per les beneficiàries. En el cas que no es destinara directament tot o part de l’import corresponent en cadascun dels apartats esmentats, l’Ajuntament podrà acumular les quantitats en una línia o l’altra, prèvia justificació motivadaaquesta nova convocatòria d’ajudes ve a reforçar el treball que duu a terme l’Ajuntament d’Alcoi, a través de diferents iniciatives i línies de treball, per a garantir l’accés a un habitatge digne a la ciutadania en general i especialment a qualsevol persona en situació de vulnerabilitat”, afirma la regidora de Vivenda; Maria Baca,

Cal assenyalar que després de confirmar-se la recepció de la subvenció, l’Ajuntament d’Alcoi treballa actualment en l’aprovació de les bases de la convocatòria. Després, un equip format per tècnics de Benestar Social i d’Habitatge, s’encarregarà de valorar els expedients de les possibles persones beneficiàries i de distribuir les ajudes.

La Diputació entrega als Ajuntaments les ajudes per afrontar la pujada del cost energètic

La Diputació d’Alacant, a través de l’àrea d’Assistència a Municipis, distribuirà en les pròximes setmanes ajudes per valor de dos milions d’euros entre els 107 municipis de la província amb població inferior a 10.000 habitants dirigides a sufragar els costos derivats de la crisi energètica. Els consistoris tindran de termini fins al 18 de novembre per a justificar les despeses i percebre la subvenció.

El diputat titular d’àrea, Javier Gutiérrez, ha explicat que la iniciativa impulsada des de l’equip de Govern permetrà que «les poblacions amb menor capacitat econòmica i de gestió reben una important injecció econòmica per a minimitzar l’impacte de la crisi energètica que està minvant la seua capacitat financera i comprometent serveis i projectes necessaris per als ciutadans».

Gutiérrez ha assegurat que “hem fet un esforç per a agilitzar al màxim la gestió d’aquestes subvencions perquè, en circumstàncies difícils com les que estem vivint, l’important és reaccionar amb rapidesa”. Seran despeses subvencionables els costos d’energia elèctrica, gas i carburants realitzats en 2021 i 2022.

Les ajudes concedides, de fins a 35.000 euros, s’han calculat en funció de criteris socioeconòmics i territorials, com la població censada i la seua densitat i la superfície i dispersió, tenint en compte el nombre d’entitats que integren cada municipi. Les entitats locals menors rebran una quantitat fixa d’acord amb el seu nombre d’habitants.

El diputat d’Assistència a Municipi ha manifestat que amb la convocatòria resolta «fem un pas més amb la finalitat de prestar assistència econòmica als xicotets ajuntaments que ja van haver de fer un esforç extraordinari per a afrontar la crisi derivada del Covid i, quan encara no han acabat de recuperar-se, es troben amb les noves dificultats que es plantegen després de l’encariment de l’energia», detalla.

La convocatòria, publicada aquesta setmana en el Butlletí Oficial de la Província, exclou les despeses derivades de l’enllumenat públic dels Ajuntaments i entitats destinatàries i aquelles sol·licituds que ja gaudisquen d’una subvenció de la Diputació o organisme dependent per al mateix objecte. També han de ser compatibles amb les ajudes concedides per altres administracions per a la mateixa finalitat.

Alcoi llança aquestes subvencions destinades als edificis protegits del Centre

L’Ajuntament d’Alcoi ha comunicat l’aprovació de les bases de la convocatòria de 2022 per a concedir subvencions destinades a la rehabilitació d’elements fixos ornamentals amb valor historicoartístic situats en interiors o jardins d’immobles privats. Aquests inmobles han d’estar catalogats en el PGOU o inclosos en el seu Catàleg de Béns i Espais Protegits.

La dotació d’aquesta línia d’ajudes ascendeix a un total de 12.000 euros i seran objecte de subvenció totes aquelles actuacions el pressupost protegit de les quals supere els 1.000 euros. L’import màxim de l’ajuda a la rehabilitació d’elements serà del 75% del pressupost, fins a un màxim de 6.000 euros. Segons s’exposa en les bases, els propietaris i posseïdors dels espais i elements rehabilitats beneficiats amb aquesta subvenció, hauran de facilitar la visita pública d’aquests, almenys, durant quatre dies al mes, durant cinc anys a partir de la data de la concessió de l’ajuda. Aquestes visites seran en dies i horaris predeterminats, que es faran públics amb la difusió adequada a través de la regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Alcoi, al càrrec del qual estarà la seua organització i el control. En tot cas, aquestes visites es realitzaran garantint degudament el respecte al dret a la intimitat personal i familiar «amb aquestes subvencions volem ajudar a recuperar el patrimoni alcoià, al mateix temps que donem l’oportunitat de conéixer-lo. Cal tindre en compte que la nostra ciutat compta amb elements de gran valor històric que, en molts casos, requereixen d’una intervenció especialitzada i artesanal. Açò comporta un increment del cost de la reparació a vegades fora de l’abast dels propietaris, als que volem ajudar amb aquesta subvenció», afirma la regidora de Patrimoni Històric; Lorena Zamorano.

Els interessats disposaran fins al 15 d’octubre per a la presentació de sol·licituds i comptaran amb un termini complementari de deu dies per a esmenar o complementar la documentació requerida. Cal subratllar que, amb caràcrer retroactiu, podran ser incloses totes les actuacions realitzades des del passat 1 de gener de 2022 i que complisquen amb els requisits de la convocatòria.

Famorca s’acull als prèstecs per als pobles que van patir l’incendi de Vall d’Ebo

Famorca ha sigut un dels primers municipis del Comtat que s’ha acollit a la línia de préstecs que la Diputació Provincial d’Alacant destina als pobles afectats per l’incendi forestal de la Vall d’Ebo. Aquestes ajudes són concedides a través de la Caixa de Crèdit Provincial per a Cooperació.

El consistori de la localitat es va reunir recentment amb el Consell d’Administració de l’organisme provincial per tal de negociar una ajuda de 22.500 euros. Des de la mateixa Diputació recorden que han acordat incrementar de 100.000 a 300.000 euros l’import màxim de les operacions de crèdit a curt termini «amb aquests préstecs volem dotar de liquiditat els ajuntaments afectats per l’incendi perquè puguen afrontar en millors condicions la reparació dels greus desperfectes«, afirmava al respecte el President de la institució; Carlos Mazón. Per la seua banda l’alcalde de Famorca valora molt positivament el suport de la Diputació «afortunadament l’incendi no ens va afectar molt en el nostre terme municipal, però amb aquesta finançament podrem fer front a diferents iniciatives que, sense el suport de les administracions superiors, seria impossible realitzar», assenyala Vicente Antonio Ruiz.

La Diputació sempre al costat dels pobles

Entre la bateria de mesures que s’han impulsat també hi ha la concessió, per part del Patronat de Turisme Costa Blanca, d’un paquet d’ajudes dotat amb un milió d’euros per a la dinamització i promoció de les localitats així com el disseny de plans específics per recuperar l’activitat turística. Les subvencions seran fins a 30.000 euros per municipi.

A més, la institució provincial alacantina recollirà al seu pressupost de 2023 una partida econòmica de 63.000 euros per ajudar els municipis en la redacció dels plans de prevenció d’incendis forestals i una altra de 150.000 euros per a la convocatòria adreçada a la redacció de projectes de millora de masses forestals. Ambdues partides arribaran fins a 1.500.000 euros i 2.000.000 euros, respectivament.

Alcoi destina 277.000 euros en ajudes per a pal·liar els efectes de la crisi energètica

L’Ajuntament d’Alcoi publicava en aquesta última setmana de setembre les bases de la convocatòria d’ajudes per a minimitzar l’impacte econòmic que la crisi energètica està provocant en pimes, micropimes, empresaris autònoms i professionals de la nostra ciutat. Aquest programa, segons la informació facilitada pel Consistori, tindrà una partida de 277.040 euros i la quantitat ve d’una subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant

Cada professional o empresa que ho desitge podrà presentar una única sol·licitud i optar a ajudes directes que cobriran fins al 50% de la despesa justificada, i fins a un màxim de 4.000 euros. Estaran compreses les despeses en energia elèctrica i gas facturades entre l’1 d’abril de 2021 i el 30 de juny del present 2022; així com la despesa en carburants realitzada entre l’1 de gener de 2022 i el passat 30 de juny de 2022. Per a accedir a les esmentades ajudes, les persones físiques i jurídiques hauran de presentar costos energètics per un import mínim de 1.500 euros, sent excloses de les mateixes totes aquelles sol·licituds que no aconseguisquen aquest import. Una altra de les condicions és que el domicili fiscal de la persona o entitat beneficiària ha d’estar radicat a la mateixa ciutat d’Alcoi «l’Ajuntament vol ajudar amb aquestes ajudes al nostre teixit empresarial, que després d’haver fet front a la crisi de la Covid, ara s’enfronta a un nou colp provocat pels elevats preus de l’energia. Volem mitigar aquest problema i les seues conseqüències, confiant que prompte es produïsca una regularització de preus que revertisca la situació«, afirmava al respecte l’alcalde; Toni Francés.

La documentació i els models de sol·licitud poden obtenir els mateixos en l’oficina de registre de l’Ajuntament d’Alcoi o a través de la web de la Seu Electrònica, mitjançant l’enllaç habilitat en aquesta última plataforma. El termini de presentació de sol·licituds abasta fins al pròxim 10 d’octubre a les 23.59 hores.

Cocentaina llança diferents línies d’ajudes dirigides a empreses i particulars

L’Ajuntament de Cocentaina ha llançat recentment diferents ajudes que es podran sol·licitar durant aquest mes de setembre. Dues d’aquestes convocatòries, segons la informació facilitada, són de l’àrea de Promoció Econòmica.

La primera, C’Crea, és una línia d’ajudes amb finançament 100% municipal per a fomentar els negocis o les activitats econòmiques que hagen estat constituïdes entre l’1 de novembre de 2021 i el 31 de juliol de 2022. Aquestes ajudes es porten a terme per part de l’Ajuntament de Cocentaina des de 2016. L’altra línia de la mateixa àrea de Promoció Econòmica és C’Activa Cocentaina, amb finançament de la Diputació d’Alacant, l’objecte principal de la qual és pal·liar els efectes que han pogut tindre les pimes i micro-pimes a causa de la Covid-19. El termini de presentació de sol·licituds per a aquestes dues convocatòries s’acaba el 15 de setembre.

La resta d’ajudes que actualment es poden sol·licitar són les convocatòries d’ajudes per a la rehabilitació i millora de façanes, tancament i cobertes. Aquestes presenten la novetat que poden optar a elles totes les actuacions executades entre 2021 i finals de 2022 «és un bon moment per a poder sol·licitar les ajudes que s’acaben de publicar, tant les de l’àmbit de Promoció Econòmica per a pimes i el C’Crea per al foment de l’emprenedoria a Cocentaina. I, per descomptat, les ajudes per a la rehabilitació dels edificis, ja que és una molt bona oportunitat per a fer-ho, és per això que anima a totes aquelles persones que estiguen interessades a sol·licitar-les al més aviat possible«, afirma la regidora; Mariona Carbonell.

Cal recordar que la dotació econòmica per aquestes línies esmentades anteriorment és de finançament municipal, dotades amb més de 50.000 € en cada convocatòria. Des del Consistori animen que els veïns i les veïnes facen els tràmits corresponents per tal de presentar-se a totes aquestes subvencions.

Arriben a les nostres comarques ajudes de la Diputació per a la redacció de projectes europeus

La Diputació d’Alacant destinarà ajudes a un total de 28 municipis de la província per a la redacció així com la presentació de projectes europeus. A les comarques de l’Alcoià i el Comtat els pobles beneficiats seran L’Orxa, Fageca i Agres segons la informació facilitada per l’ens.

Cal assenyalar que les subvencions ascendeixen als 78.000 euros i arribaran en aquest cas a Fageca i L’Orxa. Per altre costat, entre els municipis que han sol·licitat la prestació per a participar com a soci no líder del projecte i que percebran 8.697 euros en total, es troba la localitat d’Agres «des de la Diputació d’Alacant treballem perquè els nostres municipis es presenten als programes i les convocatòries amb un alt percentatge d’elegibilitat«, afirma la Diputada de Projectes Europeus; Maria Gómez.

Les ajudes van dirigides a municipis de menys de 50.000 habitants. Aquest pla persegueix facilitar la participació dels Ajuntaments; siga com líders o com a socis, en projectes europeus de formació, medi ambient, transport, digitalització o ocupació.

El PP diu que el 48% de les ajudes per al comerç s’han perdut

El Partit Popular d’Alcoi assegura que el 48% de les ajudes oferides per l’Ajuntament d’Alcoi al comerç local per a combatre els efectes de la Covid 19 s’han perdut. La formació política destaca que en les tres campanyes ‘Reactiva Comerç’, posades en marxa pel Govern Municipal del PSOE des de 2020, sol s’han utilitzat 179.344 euros dels 350.000 euros oferits.

Des del PP atribueixen l’escàs èxit de les ajudes a dos factors. D’una banda, a l’excessiva burocràcia que el sistema implica els comerços, una realitat que queda demostrada en el fet de que en les tres edicions només han participat 190 comerços dels 1.041 censats a la ciutat. D’altra banda, al poc atractiu per al consumidor, ja que els descomptes eren de tot just el 25% “lamentem que el Govern Municipal haja insistit repetint un model que no oferia resultats. L’objectiu del PSOE no era ajudar a un sector durament colpejat per la Covid-19, sinó engrandir la seua contínua campanya de propaganda”, afirma la regidora; Lirios Garcia.

Finalment el PP explica que, lluny de rectificar després del fracàs de la primera edició, el Govern Local va aprofitar els 241.600 euros sobrants per a llançar una segona convocatòria. El resultat va millorar, diuen, però la campanya ni tan sols va utilitzar la meitat dels fons (120.944 euros). L’edició de 2021, repetint de nou el model, s’ha saldat amb més de la meitat dels fons perduts: de 100.000 euros oferits, l’Ajuntament sols ha concedit 48.000 euros.

Un total de 61 empreses opten a les ajudes del programa Inici@ que impulsa l’Ajuntament d’Alcoi

Un total de 61 sol·licituds s’han presentat a la convocatòria 2021 de les Ajudes Inici@, una iniciativa que dona suport a la creació i localització de microempreses de nova creació o aquelles generades per transmissió de negoci. Els requisits, segons informa el Consistori, passen perquè les firmes estiguen sempre domiciliades en el terme municipal d’Alcoi, compten amb un màxim de 10 treballadors i amb una xifra de negoci inferior als 2 milions d’euros.

Del total de sol·licituds, un 30% està format per 17 negocis assentats en el Centre d’Alcoi, que estan oberts i en funcionament actualment. Es tracta de huit comerços, sis empreses de serveis i tres establiments d’hostaleria. D’altra banda, tres dels negocis que opten a les subvencions s’han obert en el barri de Batoi «amb aquestes ajudes volem contribuir a la revitalització de l’activitat econòmica, especialment en determinats barris que necessiten una major dinamització. A més, la quantitat de sol·licituds rebudes és una mostra que Alcoi, malgrat la situació que hem viscut els darrers mesos i la crisi provocada per la pandèmia, és una ciutat amb dinamisme i que ofereix oportunitats per a crear nous negocis, per atraure i retenir talent«, explica l’alcalde; Toni Francés.

La partida destinada per a aquest programa és de 150.000 euros, unes xifres que es complementaran amb altres 150.000 euros del programa Consolid@. Cada beneficiari podrà arribar a obtenir fins a 6.000 euros d’ajuda i se subvencionen aspectes com les despeses relacionades amb la posada en marxa i inici de l’activitat empresarial des del dia 1 d’octubre de 2019 i fins a la data en la qual va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds. També, segons la informació, es donaran ajudes per les obres de condicionament i reforma de locals comercials.