200 nous aparcaments en Santa Rosa, el resultat d’integrar La Colònia d’Aviació en aquest barri d’Alcoi

El projecte d’urbanització de la Colònia d’Aviació d’Alcoi ha fet un pas important en el seu procés, ja que ha sigut presentat pel Ministeri, acceptat per l’Ajuntament i es troba en fase d’exposició pública. Aquest anunci va ser publicat en el DOGV del passat 17 de maig, i tota la informació es pot consultar ací.

Cal destacar que el citat projecte contempla que el Ministeri cedisca el 47% del total de 56.146,08 m² d’aquest espai per a la seua integració a la ciutat, contemplant-se viàries –uns 8.600m2–, zones verdes i equipament –els 18.500 restants–. La inversió prevista per a aquestes obres ascendeix a més de 5 milions d’euros, amb un període estimat d’execució de 10 mesos. També, i gràcies a una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana d’Alcoi, es preveu dotar les parcel·les amb xarxes de Sanejament separatiu (pluvials i fecals), Proveïment d’Aigua, Xarxa Elèctrica (baixa i mitjana tensió), Enllumenat Públic, Gas, Telecomunicacions i Reg. La cessió a l’Ajuntament inclourà instal·lacions com la cantina, la capella o les pistes esportives, la qual cosa permetrà donar-los un ús públic o reconvertir-les en un futur. S’espera també l’eliminació de l’actual tanca per a integrar la Colònia a la ciutat. El Consistori, segons la informació facilitada, assumirà part del cost del manteniment de les instal·lacions i els carrers, i Defensa rebrà el dret a edificar en determinades parcel·les que mantindrà en propietat. A més, aquesta mesura propiciarà la construcció de 100 habitatges públics assequibles en la Colònia d’Aviació.

Una vegada finalitze el període d’exposició pública el 31 de maig, i després de la resolució de possibles al·legacions, serà la Junta de Govern local l’encarregada de l’aprovació definitiva. D’altra banda, el Ministeri de Defensa està resolent les objeccions advertides pels serveis tècnics municipals al Projecte de Reparcel·lació, després del que serà sotmés igualment a informació pública, prèvia a la seua aprovació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *