Últimas Noticias

Alcoy no deja de consolidarse como ciudad universitaria de referencia en las Comarcas Centrales Valencianas y así lo demuestran las...

El equipo de Cope Alcoy pone a disposición de los ciudadanos el teléfono del oyente. A partir de ahora, a...

Una de las noticias que os hemos contado en este miércoles es el desprendimiento de parte de un inmueble que...

Hoy miércoles hemos destacado los resultados que ha dejado la última apertura de la sala de estudio del CCJ de...

Caixa Ontinyent compleix 137 anys d’història

Caixa Ontinyent va celebrar el passat 31 d’octubre 137 anys d’història des de la seua fundació a l’any 1884. Durant tot aquest temps ha travessat tota classe de circumstàncies: cicles econòmics, pandèmies, guerres civils i mundials, revolucions industrials i tecnològiques, canvis socials i culturals… i sempre mantenint l’essència del que és una Caixa d’Estalvis: la territorialitat i la proximitat. Actualment és l’única caixa valenciana que queda, l’única que manté la seua presència en els mateixos pobles que abans de la crisi financera. També és l’única que reverteix ací, en estes comarques i en forma d’obres socials, els seus beneficis.

En aquests 137 anys i malgrat les diverses circumstàncies que s’han travessat, Caixa Ontinyent ha sigut també capaç de garantir sempre la disponibilitat dels estalvis dels clients i ha facilitat en tot moment l’accés al crèdit a famílies, pimes i autònoms propiciant una activitat econòmica recurrent en la seua zona d’actuació. Aiximateix la part que altres entitats destinen a retribuir als seus propietaris, Caixa Ontinyent la destina a obres socials d’interès comunitari a través d’una variada gamma d’actuacions, que han anat ajustant-se a les necessitats de cada moment.

Actualmente Caixa Ontinyent es troba immersa en el mateix procés de transició que afecta la societat i a l’economia en general. Un procés que basa en aspectes com la digitalització, sostenibilitat ambiental i reflexió estratègica «el model de negoci ha de contemplar hui ferramentes per a combatre no sols la competència sinó enemics més potents com són el canvi climàtic, noves pandèmies o qüestions geopolítiques derivades de les desigualtats”. I tot a partir de ja perquè “el futur no existeix, el futur es hui i el treball que fem dia a dia i que va conformant una nova societat que, com a tal, requereix noves estratègies«, afirma el President de l’entitat.

Assenyalar que des de la crisi financera del 2008, Caixa Ontinyent ha finançat operacions per 862 milions d’euros, dels que 384 milions s’han destinat a la construcció i adquisició de vivenda, sobretot de primera residència, i altres 276 milions a activitats productives, millorant la infraestructura i la capacitat econòmica d’estes comarques