Les principals dates que cal tindre en compte de cara al pròxim curs escolar

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, a través de la Direcció General de Centres Docents, ha proposat en la taula sectorial, taula de pares i taula d’alumnes que el pròxim curs escolar 24/25 comence el dilluns 9 de setembre en les etapes d’Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, tant en FP Grau Bàsic (FPB) com en les titulacions de Grau Mitjà i Superior.

Així mateix, l’últim dia lectiu del curs serà el 18 de juny de 2025 en Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP Grau Bàsic i titulacions de Grau Mitjà i Superior. Aquesta data s’ha avançat perquè no coincidisca amb la festivitat de Sant Joan.

Altres dates clau en el pròxim curs

Per part seua, els programes formatius de qualificació bàsica i FP de segona oportunitat començaran el curs l’11 de setembre i finalitzaran el 18 de juny.

Quant a la Formació de Persones Adultes, les classes començaran el 16 de setembre de 2024 i finalitzaran el 13 de juny de 2025. Per part seua, en Ensenyaments Artístics de Música i Dansa, elementals i professionals, Ensenyaments Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny i Ensenyaments Esportius de Règim Especial començaran el 16 de setembre de 2024 i finalitzaran el 13 de juny de 2025.

Proposats també els períodes vacacionals

Els períodes no lectius durant el curs 24/25 comprenen les vacances de Nadal, que seran des del 23 de desembre de 2024 al 6 de gener de 2025, tots dos inclusivament; i les vacances de Pasqua, que engloben des del 17 al 28 d’abril de 2025, tots dos inclusivament.

Així mateix, durant aquest curs escolar no seran lectius els dies festius 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana; 1 de novembre, Festa de Tots els Sants; 6 de desembre, Dia de la Constitució; 25 de desembre, Dia de la Nativitat del Senyor; 19 de març, Dia de San José; 18 d’abril, Divendres Sant; i 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors.

A més, els Ajuntaments podran proposar com no lectius fins a un màxim de tres dies, d’acord amb el procediment disposat en l’article cinqué de l’Ordre d’11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que estableix els criteris generals pels quals s’ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyaments Artístics i Ensenyaments d’Idiomes.

La Direcció General de Centres Docents podrà autoritzar, per a un centre o una localitat, un calendari escolar diferent de l’establit quan concórreguen circumstàncies excepcionals, d’acord amb el procediment establit en l’article nové de la citada Ordre

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *