L’Ajuntament d’Alcoi tramitarà les ajudes Parèntesis del Consell

L’Ajuntament d’Alcoi tramitarà les ajudes Parèntesi que ha aprovat recentment el Consell. Aquestes seran per als sectors econòmics més afectats per les restriccions enfront de la Covid-19 i en el decret del Consell queda reflectida la distribució dels 160 milions d’euros de les ajudes Parèntesis per a cada municipi on es desenvolupen activitats econòmiques en els sectors més afectats.

En aquest sentit cal assenyalar que Alcoi percebrà 1,4 milions d’euros i després l’Ajuntament destinarà les ajudes directament a autònoms i microempreses. L’alcalde d’Alcoi va remarcar ahir en COPE ALCOY la importància d’aquestes quanties econòmiques i va explicar en què consistiran les mateixeses concedeix una quantitat fixa de 2.000 euros per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors en els sectors identificats; i d’altra banda una quantitat fixa de 200 euros per treballador afiliat a la Seguretat Social a 31 de desembre de 2020“, afirma Toni Francés.

La participació en aquestes ajudes serà compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el mencionat decret.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *