La Fundació Caixa Ontinyent estrena web

La Fundació Caixa Ontinyent ha posat en funcionament la seua nova web, un espai on es podrà conéixer el seu funcionament, l’activitat que impulsa i establir contacte amb aquesta. Aquest portal digital està disponible a la següent direcció: www.fundaciocaixaontinyent.es.

Cal assenyalar que la Fundació Caixa Ontinyent va nàixer en 2018 i és una entitat creada per l’entitat per a canalitzar una part de la seua Obra Social, destinada especialment a propiciar la integració social i financera de les persones i famílies, sobretot d’aquelles que puguen trobar-se en perill d’exclusió. Actualment disposa de dos programes: el Mont de Pietat, per a facilitar l’accés àgil i assequible a microcrèdits, i Educació Financera, per a aportar coneixements que permeten gestionar i planificar les finances personals i familiars.

Aquesta nova web es pretén que siga, a més, un espai obert per a anar incorporant les activitats que puguen desenvolupar-se en un futur. La mateixa  disposa d’un portal de transparència on es recull informació com dades identificatives i de constitució, objecte de la seua activitat, estructura organitzativa del seu Patronat i del seu equip directiu, així com el seu perfil i trajectòria, els acords adoptats pel Patronat i els comptes anuals i informes d’auditoria.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *