El Consell destina 7 milions d’ajudes directes al sector de l’artesania vinculat a les festes

La Conselleria d’Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana, a través del Pla Resistir del Consell, destinarà 7 milions d’ajudes directes al sector de l’artesania vinculat a les festes tradicionals. Les subvencions aniran a parar a  artesans, artesanes i pimes d’un total de 37 oficis vinculats directament a les festes tradicionals de la nostra regió.

Podran ser beneficiaris de les ajudes els artesans, les artesanes i les pimes artesanes que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DCA), expedit per la Generalitat, o document equivalent emés per una administració pública, que acredite la seua condició artesana en algun dels oficis artesans a què va dirigida aquesta norma; que exercisquen l’activitat que fan a la Comunitat Valenciana almenys des de l’1 de març de 2020, i que hagen patit una reducció de com a mínim el 30 % dels ingressos en l’exercici 2020 respecte a 2019. Les persones i empreses a què se’ls concedisquen les ajudes hauran de mantindre l’activitat artesana durant almenys 12 mesos, a comptar del dia de la concessió de la subvenció.

Les ajudes previstes en aquesta norma es finançaran amb càrrec als fons que corresponguen a la Comunitat Valenciana provinents de la Unió Europea.  El termini per a la presentació de sol·licituds serà de l’1 al 15 de març. La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte (http://sede.gva.es), accedint a la GUIA PROP, ‘Tràmits i Serveis’.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *