Cocentaina modifica l’ordenança de l’impost sobre la plusvàlua

L’Ajuntament de Cocentaina va aprovar per unanimitat en l’últim plenari una modificació de l’ordenança de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, també conegut com a plusvàlua. Aquest és un impost local que es liquida quan hi ha una transmissió d’un immoble.

Des del consistori contestà expliquen que amb aquest canvi l’ordenança s’adapta a les últimes sentències del tribunal suprem, la qual estableix que sols faran efectiu aquest impost els que hagen tingut un increment real del valor del terreny i no en tots els casos; com fins ara. Cal recordar que a partir del 2017 van començar a dur-se a terme sentències tant del tribunal Suprem com del tribunal Constitucional en les quals s’acredita que no hi ha hagut increment real quant als terrenys objecte de la transmissió i, per tant, declaraven nul·les les liquidacions en els casos que no hi havia increments reals dels bénshem adaptat l’ordenança a la realitat i d’acord amb les sentències dels diferents tribunals, ja que, si no hi ha increment, no hi ha motiu per a liquidar aquest impost als contribuents, a banda que ja feia temps que estava estudiant-se establir bonificacions. Amb açò s’intenta rebaixar d’alguna manera la pressió fiscal sobre els ciutadans de Cocentaina“, afirma Mariona Carbonell; la regidora d’Hisenda del municipi.

Finalment, segons informa l’Ajuntament contestà, s’han establit unes bonificacions per als casos en què s’haurà de liquidar fins al 50% quan la transmissió constitueix habitatge habitual. Aquesta serà del 30% quan no és vivenda habitual

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *