Sr. Francés: ¿por qué protege a Sedano y Peralta?

Artículo de opinión de David Sabido, candidato de UPyD a la alcaldía de Alcoy.

Si hace unos días denunciábamos la cuestionable gestión de la corporación Sedano, la cual pagó de forma irregular a la empresa de Ortiz un total de 1.070.000 según peritos judiciales por obras no ejecutadas, obras facturadas por duplicado y precios por encima de precios de mercado, es momento de centrarnos en la construcción del nuevo palacio de justicia. Una construcción que nos costó a los alcoyanos 3,5 millones de euros. Una construcción que se llevó a cabo sin convenio alguno con Conselleria que garantizara que los alcoyanos, recuperaríamos recuperaríamos el dinero invertido. Un convenio que garantizaría la viabilidad y legalidad de la operación.

Cualquier persona que conozca lo más mínimo el funcionamiento de nuestras administraciones; y tanto Jorge Sedano, Rafael Sanus como Miguel Peralta se jactan de conocer mucho su funcionamiento, es consciente de que “a los municipios sólo les está permitido acometer obras para prestación de servicios que entren dentro de la esfera de sus competencias”. Y como por todos es conocido, la Justicia no es una competencia local, sino autonómica. Permítanme el inciso para reivindicar la justicia como una competencia de ámbito nacional y no autonómico.

Puesto que Justicia no es una competencia local, sino autonómica, “el Ayuntamiento de Alcoy carece manifiestamente de competencia para proveer de medios personales, materiales y económicos a la administración de justicia”. Y esto Sr. Francés, usted lo sabe.

Como es lógico, ante la manifiesta incompetencia de la administración Sedano como administración local para realizar obras dirigidas a habilitar una nueva sede para los juzgados de la localidad, se derivan unas consecuencias jurídicas. Y usted señor Antonio Francés lo sabe. Y sabiéndolo no ha emprendido la más mínima acción destinada a depurar las responsabilidades políticas pertinentes.

Esta ciudad lleva décadas sufriendo el latrocinio indiscriminado por parte de su clase política ante la acción de unos y el silencio de otros. Señor Francés, los alcoyanos le escogieron para que velara por los intereses de los ciudadanos. ¿Qué le debe a los señores Sedano y Peralta, señor Alcalde?.

Destaca, como siempre en esta ciudad, los precios elevados que hemos pagado los alcoyanos por gran parte de nuestras infraestructuras. Mientras que el palacio de Justicia de Ibi, este sí mediante convenio, costó al municipio un total de 1,7 millones de euros, los alcoyanos hemos pagado 3,5 millones de euros por el nuestro. Otra diferencia y no menor es que Conselleria, a raíz del convenio suscrito con el municipio de Ibi, no pone pega alguna para devolver el dinero que adelantó la localidad, con un arrendamiento de 15.000€ mensuales y una cuota final de 477.000€. Contrasta este acuerdo con el acuerdo al que ha llegado nuestro gobierno municipal con Conselleria, el cual recibirá 30.000€ anuales.

Como sabe señor Antonio Francés, y cada día muchos más ciudadanos son conscientes de ello, nuestra formación no tiene reparos en hacer el trabajo que deberían hacer ustedes y que por unos u otros motivos renuncian a llevar a cabo. La situación del nuevo Palacio de Justicia tiene unos responsables políticos que utilizaron 3,5 millones de euros de los alcoyanos para llevar a cabo unas obras que no eran competencia local. Y nosotros queremos ponerles nombres y apellidos a esas personas. Y se los pondremos ya que usted mira para otro lado.

Tot un exemple educatiu: la lliga de debat

Artículo de Opinión del Equipo Docente del IES Serra de Mariola de Muro

Sara Romero Orts, alumna de l’IES Serra Mariola de Muro ha estat guardonada amb el premi a la millor oradora en la fase final de la II Lliga de Debats de Secundària i Batxillerat de la Xarxa d’Universitats Vives celebrada a la seu de la Universitat Oberta de Catalunya en Salt (Girona).

L’equip que l’IES Serra de Mariola ha presentat enguany a aquesta lliga ha treballat de valent, investigant, buscant dades, aportant idees per a la recerca d’una línia argumentativa sòlida i eficaç amb la qual debatre i refutar arguments contraris. Aquest treball ha estat possible amb l’aportació col·laborativa de tots els membres, incloent el suplent Josep Peñarocha amb el qual l’IES serra Mariola guanyà la final de la fase local a Alacant. Volem, per tant, deixar clar que res del que hem aconseguit com a institut haguera estat possible sense l’aportació de la resta dels membres de l’equip: Estefania Pascual, Mauro Tortosa, Elisa Albiñana i Sara Blanquer.

És per això que tots i totes sentim com a propi el reconeixement a Sara Romero, ens sentim devanits pel premi a la seua exposició oral brillant, argumentada, natural, per la seua simpatia, per buscar el diàleg i no l’atac, per anar en favor de l’enteniment i la recerca de posicions sòlides en la defensa dels arguments, sense rebutjar les aportacions dels equips contraris, als qui ella mateixa no anomenava contrincants, sinó companys.

Aquesta alumna de 1r Batxillerat Humanístic, a qui li agraden els idiomes, la història, en l’art, és també una persona interessada molt vivament en el món que ens envolta, preocupada per informar-se i il·lusionada per la vida. És, com podeu imaginar, una alumna brillant perquè treballa, investiga, analitza i sempre vol anar més enllà del que es mostra a simple vista. I és aquest esperit encuriosit, que demanda respostes al món i que és flexible i dialogant a les respostes alternatives, que accepta la discussió raonada com a base per a la solució dels problemes, el que pensem que ha estat valorat dues vegades en aquest premi atorgat per la Xarxa Vives en la II Lliga de Debats de Secundària i Batxillerat.

L’IES Serra Mariola continuarà sense dubte participant en les properes lligues de debats sota aquesta premissa: no volem vèncer adversaris, no volem oferir discursos bells però buits. Volem dialogar en la recerca de solucions als problemes més punyents del món actual i aportar el nostre granet de sorra.

Volem a més posar en valor tres qüestions: primer, que hi haja institucions com l’Escola Valenciana i la Xarxa Vives que siguen capaces amb aquests tipus d’activitats  d’elevar la nostra llengua a nivell acadèmic de prestigi rescatant-la del victimisme i de l’etern respecte degut a les altres llengües, creant un espai propi d’expressió. Segon, que l’escola pública i en valencià té encara molt per oferir i moltes sorpreses que aportar al món i, tercer, que les aportacions interessants i les grans persones també estan als pobles menuts com Muro, que també des d’ací fem camí per millorar, per canviar i per transformar.

Enhorabona dues vegades a Sara Romero. No solament t’estimem pel que eres, també t’admirem pel teu esperit viu, curiós i il·lusionat. No pares, estem amb tu, Sara.

Les nostres propostes i els seus incompliments

Artículo de opinión de David Abad, Portavoz de Comprimís y Candidato a la alcaldía de Alcoy 

Per molt que es vulga capgirar, una cosa ha quedat clara en aquesta legislatura: el contrast entre l’actitud de col·laboració i propositiva de Compromís i els incompliments sistemàtics del govern del PSOE i EU als acords que es prenien.

 1. Propostes. Des de 2003 que està Compromís representat a l’Ajuntament no ha parat de fer propostes (moltes més que el PSOE    i EU); i desenes en aquesta legislatura. Per no fer-ho llarg, recordem-ne algunes de l’últim any aprovades pel govern: bancs de terres, cooperativa elèctrica, rehabilitació de polígons, Consell Social, endolls cotxes elèctrics, barana d’accés per a vianants entre el passeig del Viaducte i el pont de Paco Aura, residus electrònics, etc. N’hi ha d’altres que no ens han aprovat i que eren també bones per al municipi: control de la publicitat institucional, mesurador d’ones electromagnètiques, aparcament al solar de Bufort i obertura del carrer Terrassa, etc.

Fidel a la seua línia, Compromís va proposar unes esmenes al Pressupost de 2014, molt raonables (no demanàvem la lluna!): reparació de voreres i clavegueram de El Camí (vella aspiració del barri), revegetació de la vessant del carrer Dª Amàlia (proposta dels veïns), passarel·la per a vianants a l’autovia Alcoi-Cocentaina, obertura del refugi del carrer Sant Tomàs, concurs d’idees per a un parc tecnològic urbà a l’illa de Rodes, monument a la pau, Pla d’Eficiència energètica als despatxos de la casa consistorial i primeres intervencions a la xarxa hidràulica del Molinar. El govern les va acceptar en la seua totalitat, la qual cosa va facilitar l’aprovació del pressupost —document fonamental per a les inversions i la despesa municipal.

Què n’ha fet el govern del PSOE i EU amb totes aquestes propostes, bones per a la ciutat i els seus habitants? Incomplir-les en un 80% dels casos.

 2. Incompliments. Del primer bloc de propostes, només n’han complit dos i amb matisos: la rehabilitació de polígons s’ha quedat en unes petites reparacions a Cotes Baixes; i dels quatre endolls per a cotxes elèctrics que s’hi han instal·lat, tres ho han fet empreses particulars. De la resta, res de res: pendents de realització, malgrat el temps transcorregut des de la seua aprovació.

Del segon bloc, de les set que es van incorporar al Pressupost del 2014, el govern del PSOE-EU només n’ha portat a terme dues: la intervenció en el Camí, que ha millorat fins i tot la nostra proposta, i el concurs d’idees de Rodes. La gestió d’aquest darrer assumpte ha estat tot un desficaci perquè l’han desvirtuat totalment: han tardat més de quatre mesos a convocar-lo —malgrat les nostres insistències— i han variat unilateralment i sense avisar el contingut substancial del concurs (objecte, àmbit i possibles participants), tot i que estava prèviament consensuat. La resta de propostes s’havien de dur a terme en 2014. Però siga per desídia o, no volem pensar que per mala fe, no s’han complit. I no se n’han explicat públicament els motius. Ja no ens convencen les promeses que ho faran en 2015. Senzillament no se’n refiem.

3. A més a més… Compromís és l’únic grup que ha presentat propostes i millores en els grans temes de la ciutat, com són el contracte de l’autobús i el de la recollida de brossa. I tampoc no hem rebut respostes satisfactòries del govern. Pel que sabem, el PSOE no ha presentat propostes al de la recollida de la brossa —que ho gestiona EU i en quatre anys no ha estat capaç de traure’l endavant. I que sapiem, EU tampoc no ha proposat millores al del bus —que ho gestiona el PSOE, i encara està sense signar, tot i que fa tres mesos que es va aprovar Ple. Govern o “taifes”?

Davant de tots aquests incompliments i/o falta d’interès del PSOE i EU, des de Compromís ja vam advertir en gener que el nostre suport al Pressupost del 2015 dependria del grau de compliment del compromisos adquirits i de la serietat en la gestió. Tres mesos després pràcticament tot continua igual: no n’han fet res. Per a què havíem de presentar “més” propostes al nou pressupost si encara no han complit les anteriors? Si tenim en compte que el govern pretenia aprovar el Pressupost quan falten 7 setmanes per a les eleccions, ho teníem fàcil: no podem donar suport a un pressupost i a uns gestors que no compleixen els acords. Per tant, que l’aprove la nova Corporació entrant, que és a la que li tocarà gestionar.

4. I ara què? L’Ajuntament té Pressupost; prorrogat, però el té. L’activitat municipal continua: les nòmines es paguen i els proveïdors poden cobrar. En cas d’emergència, es poden fer les modificacions de crèdit que siguen necessàries (com ja s’ha fet des de gener per a altres casos, en els quals hem votat favorablement: pont de Sant Jordi, el Camí, Entença, etc.). Precisament n’hem proposat una amb caràcter d’urgència: perquè es cobren immediatament les subvencions d’entitats socials, veïnals i esportives.

P.D.: Vista la realitat, considerem que és cinisme que acusen Compromís d’amagar-se o de no ser responsables del nostre treball per la ciutat. Fer de ploramiques i dir mentides no està bé a un govern que pretén ser seriós. Sona a electoralisme i és poc rigorós.

Comunicado Filà Vascos

Comunicado de la filà Vascos sobre la información vertida por la Unión Musical Contestana

En los últimos días y en diferentes medios de comunicación, así como en redes sociales, se ha publicado por parte de la “UNIÓN MUSICAL CONTESTANA” un comunicado informando sobre un supuesto impago de los servicios prestados a la Escuadra Especial de la Filà Vascos en las pasadas Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy 2.014.

Desde la Junta Directiva de la Filà Vascos debemos mostrar nuestra total desaprobación a dicha comunicación que además está dañando la imagen y el honor de esta institución centenaria.

En primer lugar debemos aclarar que la Filà Vascos, en sus más de 100 años de historia no ha dejado de pagar ni un solo céntimo de euro (antes pesetas) a sus proveedores o colaboradores, y siempre ha hecho gala de su honorabilidad, generosidad y seriedad, tanto en temas económicos como de otra índole; sobre este punto solo tenemos que citar que la banda musical que acompaña a la Filà Vascos durante los últimos 50 años, “LA LIRA DE QUATRETONDA”, no ha tenido nunca ningún problema de impago por nuestra parte y sigue unida a nuestra entidad, esperemos que por mucho años más.

En segundo lugar queremos aclarar que no es cierto que la Filà Vascos se haya “lavado las manos” con el citado asunto del impago, ya que en todo momento se ha brindado nuestra ayuda a la “UNIÓN MUSICAL CONTESTANA” para gestionar su problema con el mencionado Sr. David Blasco Aguirre, sin que dicha ayuda haya sido aceptada a día de hoy por parte de dicha banda musical.

Debemos aclarar que es falso que el Sr. Blasco actuase en representación de la Filà Vascos o a la Escuadra Especial de la misma, ya que lo hizo siempre en nombre y representación propia y esta es una cuestión que la “UNIÓN MUSICAL CONTESTANA” sabía y aceptó. La Filà Vascos no contrató ningún  servicio a la “UNIÓN MUSICAL CONTESTANA” y ésta ni tan siquiera pidió información a la Filà Vascos sobre el Sr. Blasco por el trabajo a realizar en las pasadas Fiestas de Moros y Cristianos de 2.014, pero sin embargo ahora exige su total implicación en dicho problema, lo cual no nos parece razonable.

Para finalizar indicaremos que no nos parece justo que la “UNIÓN MUSICAL CONTESTANA” difame a la Filà Vascos ya que no es la causante del problema, y ha sido la primera perjudicada por la actuación del Sr. Blasco, además, si lo que pretende dicha banda musical es presionar a esta institución o desvirtuar su honor a poco tiempo de nuestras queridas fiestas en honor a San Jorge en el año en que ostentamos la figura del Capitán Cristiano, la Filà Vascos no dudará ni un instante en iniciar las acciones judiciales oportunas para resarcirse de las difamaciones vertidas contra ella.

 La Junta Directiva de la Filà Vascos.

Promo quèee?

Article d´Opinió de Paula Figuerola y María José Martínez. Col·lectiu/Compromís Cocentaina

Des del Col·lectiu 03820-Compromís recolzem la promoció de la nostra llengua i cultura en tots els àmbits. Considerem que la diversitat de veïns d’altres països que viuen al nostre poble és una oportunitat per enriquir-nos en tots els nivells. D’aquesta manera, pensem que la llengua és el vincle d’unió entre les diferents comunitats lingüístiques. Sent aquesta el primer pas per iniciar un intercanvi a nivell cultural, gastronòmic, festes etc. a la vegada que coneixem les seues.

Revisant la memòria d’activitats de promoció lingüística dels últims anys podem comprovar que no hi ha un increment d’activitats realitzades i aquestes, tampoc arriben a més persones. El tècnic treballa segons les ordres de la persona que encapçala la regidoria. Si aquesta no es creu la seu funció difícilment podrem obtindre resultats positius. En aquesta regidoria es treballa més de manera passiva centrant-se en l’assessorament lingüístic (actes del plenari, documents d’alcaldia, ordenances..) que no està gens malament. Però, trobem a faltar més activitats dinamitzadores. Veiem unes activitats molt en general i res concret. Quin conveni hi ha establert amb Escola Valenciana i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua? Quines activitats en concret s’hi realitzen? Caldria aprofitar aquesta regidoria per realitzar activitats amb altres regidories. Per exemple, aprofitant les rutes literàries com a instrument de promoció turística o recuperar l’espai literari en la Fira.

Per tant, la sensació que ens queda després de veure el funcionament d’aquesta regidoria és que per a l’equip de govern la promoció lingüística no és una de les seues prioritats, intenta revifar-la amb alguna activitat i amb això es queden satisfets. Aparenten que ells, com ningú més, són defensors de la nostra llengua.

El Col·lectiu 03820-Compromís apostem per una diversitat d’activitats que promouen l’intercanvi entre diverses cultures. La llengua ha de ser la ferramenta que ens porte cap a una vertadera convivència fent una Cocentaina més plural i oberta en què tots tenim cabuda.

 

Comunicado de la Unión Musical Contestana

Comunicado de la Unión Musical Contestana

Como es notorio y sabido la banda de la UNIÓN MUSICAL CONTESTANA participó el pasado año 2014 en las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy acompañando a la ESCUADRA ESPECIAL de la FILÁ VASCOS en la Entrada de los Cristianos y en otros actos.

Finalizadas las fiestas esta Sociedad Musical quedó a la espera de que le fueran abonadas las cantidades acordadas con los miembros de la Escuadra Especial de la Fila Vascos, en cuyo nombre y representación actuaba uno de sus miembros, David Blasco.

A pesar de las múltiples gestiones realizadas con la Escuadra no ha habido forma de que se le abone a esta Sociedad Musical la totalidad de las cantidades acordadas, ascendentes a la cantidad total de 13.020 euros, de las que solo después de múltiples llamadas de teléfono y reuniones, tan solo se han abonado 2.000 euros, por lo que quedan pendientes de pago 11.020 euros.

Al final, ante la indefinición que mostraban los miembros de la Escuadra Especial de la fila y de su representante David Blasco, la Junta Directiva decidió comisionar al presidente Recesvinto Sellés, el tesorero Manuel Torró y al Delegado de Banda Antonio Moltó para que hicieran gestiones ante el PRIMER TRO DE LA FILA VASCOS, Antonio Cortés Giménez, y ante el PRESIDENTE de la ASOCIACIÓN DE SAN JORGE, Carlos Aracil Monllor.

Las citadas gestiones han tenido un resultado frustrante para la Banda, por cuanto los máximos representantes de la Fila Vascos y de la Asociación de San Jorge se han lavado completamente las manos alegando que eso era una cuestión ajena a ellos y que se tenía que tratar con la Escuadra Especial de los Vascos y su representante David Blasco.

Sorprende la actitud de los representantes de ambas instituciones cuando es sabido que las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy están sometidas al control de los máximos representantes de cada Filá y por encima de ellos de la Asociación de San Jorge, responsable último, a fin de cuentas, de todo lo que pasa en las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy.

Ante la pasividad de las máximas autoridades de las Fiestas alcoyanas, la Junta Directiva de la Unión Musical Contestana decidió poner el asunto en conocimiento de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, que a través de su asesor jurídico también ha mantenido varios contactos con la Asociación de San Jorge, sin que hasta la fecha esta Sociedad Musical haya apreciado avance alguno ni compromiso serio de que se le abonarán las cantidades que se le adeudan.

Esta Sociedad Musical ha hecho gala de una paciencia infinita, agotando todas las vías posibles antes de iniciar acciones que podrían empañar la buena imagen de las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy, algo totalmente ajeno a nuestra voluntad. Pero en vistas de que todas las gestiones han sido inútiles y que el tiempo pasa sin que los responsables de hacerlo pongan solución al problema, la Junta Directiva de la Unión Musical Contestana, para salvaguardar los legítimos intereses de la Sociedad Musical, ha decidido iniciar cuantas acciones, judiciales y extrajudiciales, fueran precisas hasta conseguir el pago completo de las cantidades que se le adeudan por su participación en la Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy en el año 2014 junto con la Escuadra Especial de la Filá Vascos.

La Junta Directiva de la Unión Musical Contestana

Señor Sedano, ¿le permite su conciencia dormir tranquilo?

Artículo de opinión de David Sabido, candidato de UPyD a la alcaldía de Alcoy.

Se ha puesto de moda el término “regeración política” hasta el punto de ser repetido como un mantra. Escuchamos hablar de la regeneración política mañana, tarde y noche. En televisión, radio, diarios de papel, digitales; en todos ellos siempre hay alguien hablando de regeneración política.

He escrito muchos artículos de opinión durante mis seis años de militancia en UPyD y este va a ser el primero de ellos en el que me voy a permitir la licencia de hablar con nombres y apellidos.

Hace unos pocos días, se ha confirmado la noticia de que el exalcalde popular Jordi Sedano volverá a concurrir como cabeza de lista a las elecciones municipales de mayo de este mismo año. Y uno que está acostumbrado a escuchar las cosas más peregrinas a los profesionales de la política, le es inevitable indignarse al oír hablar de regeneración al señor Jordi Sedano, tras haber sufrido su paso por Alcoy, como si del caballo de Atila se tratara. Ya saben, aquel caballo que por donde pisaba no crecía la hierba. Los profesionales de la política nos han perdido el respeto a los ciudadanos hasta el punto que Jordi Sedano, se ha permitido aparecer en la escena pública asumiendo el papel de regenerador.

Y sin ánimo de ser exhaustivo uno no puede hacer más que mirar atrás y cuantificar cuanto le ha costado a los alcoyanos el paso de Jordi Sedano por la alcaldía de Alcoy.

Los conocidos sobrecostes en la reforma del teatro Calderón. Una reforma que como por todos es conocido, lleva a cabo la empresa Ortiz e hijos y que dan como resultado unos sobrecostes de 1,2 millones de euros en obras no ejecutadas, cifras en algunos casos  por encima del precio de mercado, pagos duplicados… Los sobrecostes del teatro Calderón, le supusieron a cada familia alcoyana más de 700€. Sólo con esto le pregunto al señor Sedano: ¿su conciencia le permite dormir tranquilo?

El nuevo Palacio de Justicia. En qué cabeza cabe que a un Alcalde se le ocurra construir un Palacio de Justicia sin mediar convenio alguno, sabiendo que Justicia es una competencia autonómica y que por tanto un  municipio no puede llevar cabo la construcción de este tipo de infraestructura, o al menos de la forma que se hizo. 3,5 millones de euros que tuvieron que poner los alcoyanos, sin ningún tipo de garantía de que ese dinero fuera devuelto. Menos mal que al señor Jordi Sedano no se le ocurrió construir un aeropuerto en Cantagallet. O tal vez sí, quién sabe. Señor Sedano, ¿le permite su conciencia dormir tranquilo?

El parking de la Rosaleda. Ese parking del que hábilmente para los intereses del empresario, de nuevo Ortiz, se ha acogido a las alegaciones de la carrasca, en cuanto a que la reforma que pretende el gobierno municipal no asegura que la estructura soporte el peso de la tierra que se pretende añadir. De esta forma Ortiz no tener que gastar un euro más en una obra que aun hoy nos sigue costando dinero. Señor Sedano, ¿le permite su conciencia dormir tranquilo?

La urbanización de Serelles. Una urbanización que se presentaba como un complejo urbanístico en plena naturaleza (y tanto que fue así) y que a día de hoy amanece día sí día también, recordando con su esqueleto el daño que puede hacerle a esta ciudad un irresponsable iluminado empuñando la vara de mando. Señor Sedano, ¿le permite su conciencia dormir tranquilo?

Más de 600 alegaciones por parte de los vecinos al proyecto de la Estambrera, no fue suficiente para que al menos un atisbo de vergüenza, abordara al entonces alcalde Jordi Sedano. Esta ciudad que contemplaba atónita como se recalificaban en el año 2007 los terrenos de una sociedad que había celebrado el 15 de noviembre de 2006, su junta de accionistas para disolver la sociedad. Y no era necesario que el exalcalde popular realizara una ardua operación de investigación para informarse de esto. Habría sido suficiente con que hubiera leído el diario Ciudad del día posterior. Y no es necesario que insistan en aquello de que la Estambrera suponía un foco de legionela y por tanto, para erradicarlo había que cerrar la empresa. La empresa por si sola decidió bajar la persiana. Esa operación de recalificación era del todo innecesaria. Pero claro, eran otros tiempos, los tiempos de la burbuja inmobiliaria y el pelotazo urbanístico. Señor Sedano, usted debe pasar con frecuencia por el puente San Jorge, uno de los emblemas de esta ciudad. ¿Le permite su conciencia dormir tranquilo?

No tengo el placer de conocer a los directivos de la conocida empresa de Elche “la Retjola”. Sin duda, unas personas con una visión empresarial prodigiosa. Esta empresa de Elche decide invertir en Alcoy comprando propiedades dispersas, alejadas unas de otras pero todas ellas en muy mal estado. Propiedades en Calle del Carmen, San Blas, San Antonio, San Agustín, San Jaime, Caracol, Pintor Casanova, San Miguel o Virgen de Agosto. A todo esto, teníamos un ayuntamiento, cuyo Alcalde era Jordi Sedano. Un Ayuntamiento que aprobaba simultáneamente la homologación del casco antiguo. Como es lógico, unos empresarios que habían demostrado tan buena visión empresarial ofrecían la permuta pertinente. Permuta que como es lógico fue aceptada por el Ayuntamiento. La empresa ilicitana había invertido un total de 635.385,36€ en unas fincas que al poco tiempo el Ayuntamiento valoró por un total de 1.930.766,78€. Eso es visión empresarial, la de la Retjola, y lo demás son puros intentos de ganar unos eurillos. Señor Sedano, ¿le permite su conciencia dormir tranquilo?

Mientras grabaciones telefónicas del caso Brugal, recogían conversaciones del empresario Ortiz con José Cortina de lo bien que le iba en Alcoy, nos encontramos con que el Alcalde de Alcoy Jordi Sedano nos planteaba la construcción de un bulevar que hipotecaba a nuestra ciudad y con ella a los alcoyanos. Unas obras proyectadas a 20 años, casualmente como las que Enrique Ortiz plantaba a Cortina en sus conversaciones telefónicas. Unas obras que costarían un montante de 27 millones de euros, sin contabilizar los tradicionales sobrecostes, de los que 11 serían intereses. Unas cifras que en cualquier cabeza sensata consideraría inasumibles para una ciudad como Alcoy que empezaba a perder habitantes. Y con todo esto, es inevitable preguntarse, señor Sedano ¿le permite su conciencia dormir tranquilo?

Empiezan los partidos políticos a presentar a sus cabezas de listas y con ellos sus proyectos políticos. Sinceramente, en el caso del señor Jordi Sedano no hace falta que se esfuercen en explicar mucho sus propuestas porque ya las hemos padecido y algunas de ellas las seguimos pagando.

No obstante y con todo esto, uno no puede más que indignarse cuando profesionales de la política nos hablan a los ciudadanos de regeneración. Pero tras años de saqueo de las arcas públicas, los ciudadanos hemos llegado a coincidir en una reflexión y es que no se puede poner a los pirómanos a apagar fuegos.

Parlem-ne d’experiència

Article d’opinió de Sergi Silvestre, número 2 de la llista de Compromís per Muro

D’unes setmanes ençà, de nou, el mot “experiència” torna a prendre protagonisme al meu voltant. Alguns et diuen, i respectuosament te’ls escoltes, que un repte i mancança que tenim els joves, és que no tenim experiència. No ens ve de nou. Els joves de la meua generació (any dalt, any baix), duem no pocs anys escoltant aquest missatge.

De fet, farts d’aquest discurs comunicatiu o cansats dels entrebancs que se’ns posa amb aquest pretext, molts joves del meu entorn han hagut de marxar fora, sense que se’ls haja donat la mínima confiança o oportunitat per a demostrar la seua vàlua. Indistintament de l’àmbit i tot obviant la realitat, en molts casos, ja siga per a una cosa o per a altra, sempre se sol recórrer ràpidament a “l’experiència” com el recurs argumentat que permet l’exclusió directa.

Però ja sabem, aquest és el missatge institucional i per tant, cal un acte de fe (com aquells realitzats als segles passats per la Inquisició): és un dogma inqüestionable (o no?). Se’ns diu, per part d’alguns sectors socials (i alhora, polítics), fins i tot integrats per altres joves (cóm? Sí, així és. No sols parlem de gent gran. I, on posem la fita entre els joves i els “majors”? en quina edat? Ah, no! que parlem d’altres coses. No estaran confonent-nos, moltes vegades a propòsit, tot mesclant conceptes? perquè…

Pot haver-hi joves, experts, responsables i adults? Creiem que sí. Com també, no tan joves o gent gran, inexperts, irresponsables i amb qüestionable sentit de l’adultesa), que si no tenim experiència en açò o en allò (a cas ens donen l’opció a tenir-ne algun dia?, d’experiència dic i ens referim a l’àmbit que ens referim).

Un mateix, després de totes aquestes preguntes, es planteja el necessari exercici d’anàlisi i reflexió crítica, i davant el total desacord amb aquest prejudici carregat d’hipocresia, assumeix més si cap el seu compromís i responsabilitat amb la societat fruit de l’obligació moral que l’empeny a implicar-se i despullar-se (literàriament i metafòrica, a la forma que expressava poèticament l’Ovidi).

Perquè… què entenem per “experiència”? què entenem per joventut? Són incompatibles? Sols el jove és inexpert? o ans al contrari també s’hi pot donar? Si ens adonem, cal ser crítics i moltes són les variables que cal tenir en compte, i aquells que empren taxativament l’argument de “l’experiència” com a exclusió directa tan sols busquen la justificació fal•laç per presentar-se ells mateixos com a garants d’una “experiència” que pot ser ni ells mateixos tinguen, ja siguen joves, no tan joves, grans o ancians.

Perquè si ens fixem en allò que diu el diccionari, l’experiència ve definida com la “pràctica, participació en una cosa, que permet adquirir-ne la coneixença”. Aleshores, jutgen vostès mateix, què problema i connotació negativa hi ha en no tenir experiència en alguna cosa? Ja se n’adquirirà. I què relació té la joventut en la “no experiència”? Cap ninguna, i més en la societat actual.

El fet de formar part d’un equip jove i renovat, amb il•lusió i ganes de treballar, amplament format i amb el repte de continuar un projecte de poble viu, integrador i sostenible (tot millorant-lo amb la frescor de noves idees i opinions, i com no, amb la visió d’un futur més digne i millor que aquell al què dia rere dia els darrers governs estatals i autonòmics s’han entestat en dur-nos; més si cap, amb l’atac a l’Educació, la Sanitat, els Serveis Socials i finalment, amb la nova llei de reforma de l’administració local, entre d’altres tantes), no implica que siguem inexperts en tot.

Ans al contrari, tenim moltes coses a aportar per enriquir un projecte en el què creiem, des de l’experiència individual i vital de cadascú, ja siga en l’àmbit acadèmic, professional o de l’associacionisme, per posar algun exemple. I per a aquells que es preocupen per l’experiència en la gestió, què aquesta no s’adquireix?

I a més, comptem amb el consell, assessorament i total recolzament, en cas d’èsser necessari, d’un ample equip què ha sabut realitzar una encomiable tasca de bon fer en la gestió local del nostre poble, amb ètica i sentit comú, tot treballant en equip i comptant amb la professionalitat dels tècnics municipals de l’Ajuntament, no ens oblidem.

Als fets podem remetre’ns. Un equip de persones que no abandona, sinó que passa a formar part de l’ampla nòmina dels ciutadans i ciutadanes compromeses i que continua formant part del col•lectiu local. Un equip que, tot fent ús de la seua total coherència i convicció en que l’exercici de la política activa és cosa de tots, lluny d’aferrar-se a la cadira, deixa pas a nova saba amb energia i nous reptes. Un equip que comparteix amb el nou, el sentit més digne i ple del mot política com a eina per a atendre i donar solució a les necessitats i problemes del dia a dia de la gent, com a eina “per servir a la societat” i “NO per a servir-se de la societat”.

Deia el conegut assagista anglès George Orwell, que “en temps d’engany universal, dir la veritat es converteix en un acte revolucionari”. Revolucionari o no, com canta l’Andreu Valor “una revolta interna m’empeny a dir les coses importants i lluitar-hi” per aconseguir un futur i una societat millor i més justa per aquells que m’envolten, tot continuant aportant el meu desinteressat gra de sorra (com he fet sempre, però ara des d’un altre espai polític. Pensem que tots, pel fet de viure en societat, som animals polítics).

Sentit comú i crític, honestedat, honradesa, naturalitat, respecte i bon fer com a valors principals de la societat i que des de ja han de ser els motors principals dels nostres pobles i ciutats, tot basant-se en allò que deia José Mujica “Educació, Educació i Educació”. Educació en tots els sentits, entesa com a ciment del civisme, de la participació ciutadana, de la convivència o de l’atenció, ús i gestió dels serveis públics i per a les persones. L’experiència, a l’igual que la voluntat i les decisions està a les nostres mans.

Diguem prou a la mentida, a les corrupteles polítiques, a la demagògia, a la hipocresia i l’egoisme. Ja està bé de desconnexió valenciana. Estic convençut que la força de la il•lusió amb les coses ben fetes, amb una política digna i de qualitat centrada amb les persones i les seues necessitats des de l’òptica pública, i sempre amb una gestió responsable, ens dona suficients motius per creure i fer front al desànim creat pels populars venedors de fum i instigadors de la mentida i les bombolles immobiliàries, plenes de demagògia, corrupteles i interessos. Evitem que el futur esdevinga en “un país extraño” (em remet a l’historiador Josep Fontana).

Més que mai, i en un moment històric com el què vivim, les paraules del gran poeta valencià Vicent Andrés Estellés, propicien a la reflexió: “No et limites a contemplar aquestes hores que ara vénen, baixa al carrer i participa. No podran res davant d’un poble unit, alegre i combatiu”. (No és açò plena democràcia?).

En definitiva, i com encertadament resumeix el periodista i sociòleg Toni Mollà “en una època sense certeses (Bauman), més plena de riscos (Beck) i complexa i canviant (Luhman) que mai”, la meua reflexió és: ens és cap inconvenient als “joves” ser “inexperts” en algo, si aquest és el cas? Ben bé, en el nostre temps, implicar-se i tenir principis és necessari. I un, allò que fa a l’opinar, com afirmava Joan Fuster, “és ensenyar el cul”. Jutgen vostès.

La verdad de Guanyem Cocentaina (Parte I)

Artículo de opinión del contestano Aarón Albors, Licenciado en Derecho

“Los trapos sucios se lavan en casa”, este es un dicho que se repite mucho dentro de los partidos políticos. La pregunta para mí es: ¿Qué hacemos cuando el montón de trapos sucios es más grande que la casa? ¿Se puede seguir ocultando?

En el caso de Guanyem Cocentaina, en mi opinión, no se podía seguir ocultando, el estado de cosas era insostenible. Por eso en el comunicado de prensa titulado “EU ofega a Guanyem Cocentaina” los independientes hicimos pública nuestra renuncia a seguir perteneciendo a una formación que había perdido por completo su espíritu inicial. También quisimos en ese comunicado no entrar en detalles, por cortesía, pero sí manifestar que nuestra dimisión estaba motivada.

Mi perplejidad ha venido cuando el mismo grupo de personas que había acabado con la pluralidad en Guanyem nos acusa a los independientes de haber sido deshonestos y no haber intentado de forma interna resolver los problemas.

No me queda más remedio que exclamar ¿cómo que no lo intentamos? Claro que intentamos resolver los problemas, además tengo los documentos que justifican mis palabras, pues el día 18 de febrero de este año comuniqué a todos los miembros de la coalición, por escrito, mi malestar por las actuaciones de algunos miembros de Esquerra Unida y mi renuncia a seguir como portavoz de Guanyem.

Mi dimisión como portavoz se produjo cuando se hizo evidente, el 16 de febrero, que la vieja guardia de EU no quería como figura visible a nadie que no fuese íntimo de su formación, pues sólo se explica de esta forma que presentasen una propuesta de destitución en contra mía en base a motivos falsos. Y digo motivos falsos porque tuvieron la poca inteligencia de acusarme de hechos que habían quedado registrados, tanto en actas como en e-mails.

Las críticas que se realizaron a mi labor como portavoz se basan en afirmar, de forma categórica, que había actuado de forma egoísta al enviar un artículo a la revista El Comtat, sin haber consultado a la Asamblea, cuando demostré que consulté por e-mail si les parecía correcto el artículo. Consulta que se hizo por e-mail, exactamente igual que el resto de comunicados realizados por Guanyem Cocentaina; y lo más curioso es que esta crítica haya procedido de personas de EU, en los duros términos en que las hicieron, cuando ellos mismos contestaron a mi e-mail aprobando el artículo.

Al probar que sí tuvieron conocimiento del texto completo de ese artículo, alegaron que “no era un artículo para el Comtat”, que no lo habrían aprobado de saber que estaba dirigido a ese medio de comunicación. Nuevamente probé documentalmente que informé de que el artículo era para la revista el Comtat.

Por supuesto, nunca hubo ninguna disculpa a pesar de haberme realizado acusaciones falsas y haber exigido mi cese.

Esquerra Unida buscaba colocar a un portavoz de los suyos, algo que consiguieron después de mi dimisión, al nombrar como portavoz a quien ya llevaba casi dos décadas en el Ayuntamiento, todo un acto de coherencia de una coalición que se decía “nueva y plural, que apuesta por el cambio”.

También es cierto que no es de extrañar esta maniobra por el control de la portavocía, pues el 15 de enero fue la asamblea ciudadana quien me propuso a mí como portavoz, había asistido a todas las reuniones, era joven y estaba ilusionado con el proyecto. Fue entonces cuando un miembro de EU propuso como candidato a un compañero suyo de partido que no estaba tan siquiera presente en la reunión. Además ese otro portavoz comunicó que trabajaba, y que le sería muy difícil atender al teléfono. Es decir, aparte mía se nombró como portavoz a una persona, que si bien es cierto que en lo personal es muy agradable, objetivamente carecía de tiempo, motivo por el que nunca pudo atender a los medios de comunicación y acudió ocasionalmente a alguna reunión. ¿Cómo se puede explicar esto si no es por el afán de EU por tener su portavoz “de confianza”?

Y estos no han sido los únicos hechos. ¿Quién o quiénes han sido los deshonestos entonces?

Torna a somriure, Cocentaina

Article d’opinió de Xavi Anduix i Jordi Pla, candidats del Col·lectiu 03820-Compromís a l’alcaldia de Cocentaina.

“Quatre anys més perduts per a Cocentaina?” –ens preguntava un bon home del poble. “Enguany em jubile” –ens deia– “però hauré de mantindre els meus fills i els meus néts amb la pensió, perquè no hi ha faena. Haurem d’anar a Càritas”. Sempre havia votat el PSOE i ha decidit deixar de fer-ho. “L’Ajuntament no està només per a organitzar varietés o repartir alpiste. Vos votaré a vosatros” –ens va confessar– “no perquè sigau més guapos, sinó perquè sou faeners i treballeu pel futur del poble”. La gota que ha omplit el got ha sigut el pacte del PSOE amb el PP per als pressupostos. “Este PSOE no és el que era. S’ha acabat. Hem de començar una cosa nova”.

Assumim l’encàrrec amb responsabilitat i il·lusió. Cocentaina tanca un cicle de 36 anys de governs del PSOE. S’han fet algunes coses molt bé, altres regular i moltes altres malament, sobretot en els últims temps. Oportunitats desaprofitades, centenars de milers d’euros gastats sense criteri i perduts per falta de rigor. Patim una administració burocràtica de l’herència que van deixar altres líders més preparats. Un govern sense projecte, amb aires tan aristocràtics que, quan li passem les nostres propostes, ens diuen que són “la carta als reis”. Es pensen de veritat que són els reis, o els comtes de Cocentaina, que el poble els pertany. Confonen partit, Ajuntament i poble. Per això reenvien els missatges del partit des del compte de Twitter de l’Ajuntament, fan pancartes i cartells de precampanya electoral amb el pressupost de la Regidoria d’Obres. “Entre tots fem el poble gran” –posen.

Nosaltres no volem només fer el poble “gran”, sinó sobretot pròsper i just, amb futur. I això no s’aconsegueix perdent població ni incrementant la desocupació. Hem de reactivar l’economia i generar il·lusió, més enllà de l’alpiste i les varietés. Ara i ací, el Col·lectiu 03820-Comproma resta estan despareguts en comn combat.lectiu-Comproml’Ajuntament, aixís, amb tota la gent que ens ajuda cada dia, som els únics que presentem una alternativa sòlida de govern. La resta estan desapareguts en combat, no fan ni oposició. Així que, si voleu tornar a somriure amb aquest nou impuls per a Cocentaina, vos convidem a l’acte públic “la Cocentaina que farem” el proper 10 d’abril, a les 19.30, al Centre Social Real Blanc, amb la la presència de l’incombustible Joan Baldoví, diputat al Congrés. Vos esperem! Torna a somriure!